+:+:MSO뿉 삤떊嫄 솚쁺빀땲떎.+:+:
   232 3 12

41  (예정) 2018 범아프리카대회(9.19~23)     관리자 2018-08-27 981 29
42  (결과) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart) 결...     관리자 2018-07-27 1124 47
43  (예정) 제14차 중앙아시아 MCF 지역대회(Stan Dart)...     관리자 2018-07-20 1179 38
44  (결과) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-07-17 1159 53
45  (예정) 2018 MEO 프로그램 (6월18~25일)     관리자 2018-06-07 2359 65
46  (결과) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-03-20 1675 74
47  (결과) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련 결과...     관리자 2018-03-20 1642 134
48  (결과) 2018 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.26~...     관리자 2018-03-09 1699 83
49  (예정) 2018 MMI 주말수련회 참가     관리자 2018-02-26 1647 206
50  (예정) 2018년 인도차이나 고넬료 제자훈련     관리자 2018-01-18 1763 107
51  (결과) 2018 MSO 임원수련회 (1.12)     관리자 2018-01-18 1612 85
52  (예정) 2018 국군중앙교회 청년부 캄보디아 영어캠프 (1.26....     관리자 2018-01-18 1855 88
53  (예정) 2018 MSO 임원수련회 (1.12)     관리자 2018-01-03 1797 87
54  (결과) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-12-22 1797 77
55  (예정) 2017 캄보디아 해병부대 영어성경캠프...     관리자 2017-11-28 1775 73
56  (결과) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-28 1769 76
57  (예정) 2017 방글라데시 MCF Annual Conference...     관리자 2017-11-09 2122 78
58  (결과) 2017 AMCF 세계기도의 날 (10월28일)...     관리자 2017-11-06 1875 78
59  (결과) 2017 ACCTS Staff Meeting     관리자 2017-11-06 1832 80
60  (예정) 2017 MSO 세계 군선교사역 감사예배 및 사역보고...     관리자 2017-10-30 1871 71

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]  ..[12]